Install docker: verschil tussen versies

Uit Brakwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '42  sudo ./02-install.sh braklnx07 192.168.2.197 a-ben 43  sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common 44  curl...')
 
(geen verschil)

Huidige versie van 29 jan 2019 om 02:16

42  sudo ./02-install.sh braklnx07 192.168.2.197 a-ben

43  sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

44  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

45  sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"

46  sudo apt update

47  apt-cache policy docker-ce

48  sudo apt install docker-ce

49  sudo systemctl status docker

50  sudo docker run hello-world

51  sudo docker volume create portainer_data

52  sudo docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer